• slidebg1
  Specialpædagogik
  Socialpædagogik
  Læring
  Undervisning
  Inklusion
  Unge
  Folkeskole
  Udsatte unge

Velkommen

Velkommen på Bøjgård + Schleichers hjemmeside. Her kan du finde nyheder, debat og diverse tilbud om foredrag og individuel vejledning. Overskrifterne er specialpædagogik – socialpædagogik – læring – undervisning – inklusion – unge – folkeskole – udfordrede børn og unge – hjælp til skolebørn og deres forældre – vejledning til kommuner og dag – og døgninstitutioner.

Når du kontakter os, vil du møde en ærlig forventningsafstemning, inden der bliver truffet endelige aftaler.


Nyheder og debat

Her kan du læse aktuelle indlæg, anbefalinger af nye bøger, hjemmesider etc.Vores nye bog om relationsskabelse

Denne bogs målgruppe er primært de mennesker, som beskæftiger sig med pædagogisk arbejde i de danske velfærdsprofessioner – en­ten som ansatte her eller som studerende på professionsuddan­nelserne.

Det at skabe relationer er et kontinuerligt omdrejningspunkt, både som undervisere ift. de studerende, vi dagligt møder, og i forhold til den læring, vi forsøger at tilveje­bringe de studerende. Det drejer sig om at skabe forståelse for vigtigheden af relationsskabelsen som et omdrejningspunkt i det arbejde, som de studerende uddanner sig til at kunne vare­tage.

Vigtigheden af ikke blot at kende til begrebet relationsska­belse, men også rent faktisk at kunne skabe positive relationer, må være i centrum. At forstå, hvad der skal til for at skabe re­lationer, bør udgøre et kontinuerligt “øvelsesrum” gennem hele studiet.

Ofte bliver vi mindet om vigtigheden af dette, når vi træder ind i lokaler med studerende og hilser på holdet, eller når vi møder andre fagprofessionelle på kurser eller i praksis. Her bliver man af og til mødt af manglende op­mærksomhed på positiv kommunikation og indsigt i, hvad kropssprog, manglende respons på høflige hilsener og kommu­nikativ ligegyldighed betyder for det daglige arbejdsmiljø.

Hvis grupper af studerende, der er i gang med at erhverve sig specifikke indsigter i at kunne arbejde med andre mennesker, ikke mestrer, eller har opmærksomhed på, hvilken afgørende betydning en opmærksomhed på subjektet har for et professi­onelt samarbejde, ja så skrider selve fundamentet for at kunne arbejde med mennesker helt grundlæggende. Det er således en stor misforståelse, hvis vi på professionsuddannelserne stiller os tilfredse med studerende, som består deres praktikker og i øvrigt scorer fine karakterer på deres fag-faglige moduler. Hvis ikke evnen til at danne en positiv relation, med alt hvad det­te indebærer, trænes i “teorirummet”, og hvis ikke vi, som er med-dannere i dette rum, hjælper de studerende til at få øjnene op for relationsskabelsens betydning, kan vi ende med stude­rende, som godt nok har læst om relationer, men som har til­lært sig begrebet mekanisk, bundet til det faglige sprog, uden det er blevet koblet til en kropslig erfaring.

 


Hensigten med bogen

Hensigten med denne bog er at give studerende og fagpro­fessionelle muligheden for at “kropsliggøre” og sætte fokus på de elementer, der skal være til stede, for at kunne etablere og opbygge en professionel og autentisk relationsskabelse. Det er denne bogs primære udgangspunkt for det at kunne samarbejde og arbejde med andre mennesker.

Det er bogens påstand, at viden om teorier og forskning skal være fundamentalt på plads, for at man kan kalde sig fagperson inden for et specifikt arbejdsområde i velfærds professionerne.

Der skal dog mere til end blot dette at læse, skrive opgaver, aflevere disse og bestå de moduler og prak­tikforløb, der er tilknyttet de enkelte uddannelser.

Vi bør være langt dygtigere til at træne og øve os i at udvikle evnen til at danne positive relationer til de borgere, vi arbejder med og for.

Denne bog er tænkt som et redskab, hvor både studeren­de og fagfolk kan blive opmærksomme på vigtigheden af positi­ve tilgange til relationsskabelse, samtidig med at man via bogen får muligheden for selv at øve sig.


Bogen er delt op i følgende tre dele

 • Den første halvdel af bogen tager overordnet fat på teorier og tilhørende øvelser.
 • Den anden halvdel af bogen rummer en række konkrete cases med tilhørende øvelser, der er tilrettelagt således, at de kan træ­nes individuelt og i forskellige gruppedannelser.
 • Det tredje af­snit rummer øvelser, hvor man arbejder med selve essensen af det at danne en relation. Her går man videre end refleksionen og diskussionen for her lægges op til, at man rent faktisk gør tingene. De øvelser, der findes i bogens del 3, er således base­ret på, at man fysisk afprøver de grundlæggende elementer, der indgår i enhver relationsskabelse.

Udkommer: Den 8. august 2017, på Hans Reitzels Forlag

Forfattere: Søren og Anette Bøjgård Schleicher

Antal sider: 192

Med forord af: Christian Quvang